Annonsmaterial

 

Print

Webb

viivillalogo
Lämna annonsmaterial till Vi i Villa gör du via vår annonslämningssida.

Lämna annonsmaterial till våra andra titlar.

Materialspecifikation print 
Materialspecifikation (svensk)
Instructions (english)

Färgprofiler
Omslagssidor samt bilagor
Riksannonser
Regionannonser samt riksannonser med svartbyten

 

Guider
Guide – regionbyten i svart

 

Skicka in ditt annonsmaterial för webben på: webtraffic(a)bp.bonnier.se, denna mejladress kan du använda för material till alla våra titlar.

 

Materialspecifikation webb
Materialspecifikation – viivilla.se